Συστηματα Ικριωματων

Τα συστήματα ικριωμάτων μας χρησιμοποιούνται σε πολλά έργα μεγάλης κλίμακας στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. Σύμφωνα με τη παγκοσμίως γνωστή εμπορική επωνυμία RöRo, το χαρτοφυλάκιό μας περιλαμβάνει μία ευρεία γκάμα ασφαλών και οικονομικά αποδοτικών εργασιών οπουδήποτε απαιτείται απόρριψη φορτίων μεγάλου βάρους. Άριστη εξυπηρέτηση των πελατών μας από το στάδιο του σχεδιασμού και την προμήθεια υλικών μέχρι την ανέγερση.

Οι λύσεις μας για ικριώματα χρησιμοποιούνται σε μεγάλο αριθμό εργασιών στην κατασκευή γεφυρών και σε μεγάλης κλίμακας έργα κατασκευής και επισκευής. Προσφέρουμε ευέλικτες λύσεις προσαρμοσμένες σε συγκεκριμένα έργα και βασισμένες στην πολυετή εμπειρία που διαθέτουμε. Στην κατασκευή γέφυρας πολλαπλών ανοιγμάτων, το βελτιστοποιημένο μας σύστημα στήριξης επιτρέπει γρήγορη και αποτελεσματική πρόοδο στο στάδιο της κατασκευής.

Βάσει της πολυετούς εμπειρίας, τα συστήματα ικριωμάτων μας έχουν σχεδιαστεί για βαριά φορτία και επιτρέπουν περιθώρια έως 60 μέτρων.

Πρόσθετες Πληροφορίες