Ολοκληρωμένες λύσεις για έργα πολιτικών μηχανικών και έργων θεμελίωσης

Είτε η κινητικότητα, η αστικοποίηση, το κλίμα ή η αποδοτικότητα των πόρων: Ως κορυφαίος προμηθευτής στους τομείς της πολιτικής, ναυτικής, θεμελιώδους και δομικής μηχανικής, προσφέρουμε στους πελάτες μας πλήρες φάσμα προϊόντων και υπηρεσιών για την διαχείριση των έργων υποδομής σε παγκόσμια κλίμακα. Το χαρτοφυλάκιό μας αποτελείται από τέσσερα τμήματα: χαλύβδινα τμήματα (πασσαλοσανίδες, εξοπλισμός αγκύρωσης, κατασκευές προστασίας από πλημμύρες), μηχανήματα, συστήματα αντιστήριξης και συστήματα ικριωμάτων.

Βλέπουμε τον εαυτό μας ως προμηθευτή ολοκληρωμένων υπηρεσιών στον κατασκευαστικό κλάδο. Υποστηρίζουμε και συμβουλεύουμε τους πελάτες μας σε όλα τα στάδια, αναπτύσσοντας λύσεις ακριβώς προσαρμοσμένες στην εργασία. Για αυτό μπορούμε να βασιστούμε στην εξιδεικευμένη υποστήριξη συμβούλων – μηχανικών μας. Παρέχουμε στους πελάτες μας όλα τα προϊόντα που χρειάζονται για την εκτέλεση των έργων τους. Τα περισσότερα από αυτά τα προϊόντα προέρχονται από τη δική μας παραγωγή, όπως ο εξοπλισμός οδήγησης, εξόρυξης και τα ολοκληρωένα συστήματα αντιστήριξης Thyssenkrupp. Είμαστε οι αποκλειστικοί διανομείς του εξοπλισμού αγκύρωσης thyssenkrupp ASF και των συστημάτων αντιστήριξης Ε + S και KRINGS.

Παγκόσμια παρουσία

Με γραφεία σε όλο τον κόσμο είμαστε παρόντες όπου μας χρειάζονται οι πελάτες μας. Γνωρίζουμε τις τοπικές αγορές και τις απαιτήσεις τους και μπορούμε να παρέχουμε προσαρμοσμένες συμβουλές στον τομέα, ένα βασικό πλεονέκτημα ειδικά στην εξυπηρέτηση μετά την πώληση.