NSHEV ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

NSHEV ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Τρόποι χρήσης

Οι κουπόλες μπορούν να χρησιμοποιηθούν υπό κανονικές συνθήκες για το φωτισμό και τον αερισμό των χώρων και σε περίπτωση πυρκαγιάς, χρησιμεύουν ως φυσική απαγωγή του καπνού και της θερμότητας από τις εγκαταστάσεις που καίγονται.

Είδη των NSHEV συστημάτων:

  • 24/48V ηλεκτρικό NSHEV σύστημα
  • CO2 NSHEV σύστημα ανοίγματος
  • Control panel 24/48V

Αξεσουάρ και συνοδευτικά

Κράσπεδα
Δίχτυα προστασίας από πτώση
Αισθητήρες ανέμου και βροχόπτωσης
Σίτα προστασίας από τα έντομα
Χειριστήριο ελέγχου κουπόλας / εξαερισμού
Καταπακτή, κουρτίνες, διακόπτες πυρκαγιάς
Αισθητήρες θερμοκρασίας και καπνού


Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας για μία εξατομικευμένη μελέτη!


Χρήση

Οι παρακάτω ALUX κουπόλες εξοπλίζονται με συστήματα NSHEV:

  • Κουπόλες
  • Alux τμηματικά διαφώτιστα,
  • Alux πολυκαρβονικά τοξωτά διαφώτιστα

ALUX ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

Περιηγηθείτε στον κατάλογό μας, όπου μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τα προϊόντα μας.