ΣΤΑΘΕΡΕΣ / ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΕΣ ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ΚΑΠΝΟΥ

Οι κουρτίνες καπνού GSF KDS / GSF KDR προορίζονται για χρήση σε κτίρια ως φράγματα που χωρίζουν το χώρο σε διαμερίσματα καπνού. Οι κύριες λειτουργίες τους περιλαμβάνουν: δημιουργία διαμερισμάτων καπνού περιορίζοντας και ανακατευθύνοντας την κίνηση του καπνού, αποτρέποντας και καθυστερώντας οποιαδήποτε εισροή καπνού σε άλλες περιοχές ή σε κενά αέρος. Ο σχεδιασμός των κουρτινών καπνού επιτρέπει τη δυνατότητα σύνδεσης πολλαπλών μονάδων κουρτινών, γεγονός που επιτρέπει τη δημιουργία φραγμών οποιουδήποτε μεγέθους. Οι κουρτίνες είναι κατάλληλες για μεγάλη ποικιλία εφαρμογών τόσο σε δημόσια όσο και σε εμπορικά κτίρια.

ΤΥΠΟΙ ΚΟΥΡΤΙΝΩΝ ΚΑΠΝΟΥ

Ταξινόμηση βάσει της αρχής λειτουργίας τους:
• Κουρτίνες καπνού GSF KDS – σταθερές
• GSF KDR Smoke Curtains – ηλεκτρικά ανοιγόμενες

Ταξινόμηση βάσει κατηγορία πυραντίστασης:
• D600160
• D600181
• DH60
• DH133

Τύποι ηλεκτρικά ανοιγόμενων κουρτινών καπνού GSF KDR ως προς την αρχή λειτουργίας τους:
• ASB1 Η κουρτίνα κατεβαίνει ως αποτέλεσμα ενεργοποίησης ή διακοπής ρεύματος, με εύρος ταχύτητας 0,06 – 0,30 m/s, όχι χαμηλότερα από 2,5 μέτρα από το δάπεδο

• ASB3 Η κουρτίνα κατεβαίνει ως αποτέλεσμα ενεργοποίησης ή διακοπής ρεύματος, με εύρος ταχύτητας 0,06 – 0,15 m/s, όχι μικρότερη από 2,5 μέτρα από το δάπεδο

• ASB2 Η κουρτίνα κατεβαίνει ως αποτέλεσμα της ενεργοποίησης σε εύρος ταχύτητας 0,06 – 0,30 m/s, όχι μικρότερη από 2,5 μέτρα από το δάπεδο

• ASB4 Η κουρτίνα κατεβαίνει ως αποτέλεσμα της ενεργοποίησης σε εύρος ταχύτητας 0,06 – 0,15 m/s, όχι μικρότερη από 2,5 μέτρα από το δάπεδο

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΟΥΡΤΙΝΑΣ ΚΑΠΝΟΥ

Η ΣΤΑΘΕΡΗ ΚΟΥΡΤΙΝΑ ΚΑΠΝΟΥ GSF KDS

Η σταθερή κουρτίνα καπνού αποτελείται από:
– Κουρτίνα – κατασκευασμένη από πυρίμαχο υλικό
– Βάση στήριξης
– Κάτω μπάρα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΚΟΥΡΤΙΝΑ ΚΑΠΝΟΥ GSF KDR

Η κουρτίνα τυλίγεται γύρω από έναν άξονα και διατηρείται σε αυτή τη θέση από έναν ηλεκτρικό κινητήρα. Η κουρτίνα απελευθερώνεται σε περίπτωση πυρκαγιάς. Η κουρτίνα ελέγχεται μέσω κεντρικού πίνακα ελέγχου.

Η κινητή κουρτίνα καπνού αποτελείται από:

– Κουρτίνα – κατασκευασμένη από πυρίμαχο υλικό
– Αξονας
– Πλάισιο άξονα
– Κάτω μπάρα
– Μοτέρ κουρτίνας

ΑΡΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:

ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ: