Η σειρά πυράντοχων χωρισμάτων της Ktisissol διαθέτει πιστοποίηση ΕΙ, παρέχοντας δομική ακεραιότητα έναντι φωτιάς και προσφέροντας υψηλή θερμομόνωση.

Μπορεί να πιστοποιηθεί και ως REI, διασφαλίζοντας την ακεραιότητα και λειτουργικότητα των μηχανισμών. Τα επίπεδα ηχομόνωσης προσεγγίζουν τα 47dB και το επίπεδο πυραντίστασης έως και τα 60 λεπτά.

Είναι ένα προηγμένο σύστημα ασφαλείας που παρεμποδίζει την εξάπλωση φωτιάς σε γειτονικούς χώρους, περιορίζει την θερμότητα στην επιφάνεια των υλικών στην εκτεθειμένη πλευρά και προστατεύει τους ανθρώπους και τις εγκαταστάσεις.