ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Οι πυράντοχες συρόμενες πόρτες, οι πυροκουρτίνες και οι κουρτίνες καπνού της εταιρείας μας διαχωρίζονται με κριτήριο την ανθεκτικότητα στη φωτιά και τον χρόνο αντοχής (60, 90 και 120 λεπτών) και είναι κατάλληλες για συνθήκες, όπου απαιτείται υψηλή ανθεκτικότητα ενάντια στη φωτιά, καθώς και για χώρους, όπου αποθηκεύονται επικίνδυνες για το περιβάλλον ουσίες.

ΣΤΑΘΕΡΕΣ / ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΕΣ ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ΚΑΠΝΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΕΣ

ΠΥΡΟΚΟΥΡΤΙΝΕΣ

ΠΥΡΑΝΤΟΧΕΣ

ΣΥΡΟΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ