Η εταιρεία μας προσφέρει μια μεγάλη γκάμα πιστοποιημένων συστημάτων πυροπροστασίας (πυροκουρτίνες, κουρτίνες καπνού, πυράντοχες πόρτες, κ.α.), τα οποία εξασφαλίζουν την αποτροπή της εξάπλωσης πυρκαγιάς τόσο σε δημόσια όσο και εμπορικά κτίρια, επιτυγχάνοντας την μέγιστη ασφάλεια. Διαθέτουμε, επίσης, συστήματα φορτοεκφόρτωσης τα οποία συμβάλλουν στην εύκολη και ομαλή μεταφορά εμπορευμάτων, η οποία μεταφράζεται σε μικρότερο κόστος και ζημιές για μια επιχείρηση.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ

© Copyright - Ktisissol LTD - All content of the Website is intellectual property of Ktisissol LTD and is governed by national, EU and international provisions on Intellectual Property. The content of the Website www.ktisissol.gr is available to visitors/users for personal use. Any other use is prohibited and requires the explicit and written permission of the owner or copyright holder. - Enfold Theme by Kriesi