ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΠΝΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

Μια ευρεία γκάμα συστημάτων απαγωγής καπνού και θερμότητας, συμπεριλαμβανομένων πυροκουρτίνων, εγγυώνται την πλήρη απαγωγή καπνού σύμφωνα με το πρότυπο uni 9494.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΥ ΑΕΡΙΣΜΟΥ

Όλοι οι διαφώτιστοι θόλοι και οι κουπόλες Caoduro μπορούν να εξοπλιστούν με ηλεκτρικά ή χειροκίνητα ανοιγόμενο σύστημα εξαερισμού. Μία ανοιγόμενη κουπόλα μπορεί να εγγυηθεί υψηλής ποιότητας αέρα σε χώρους διαβίωσης και εργασίας χάρη στον φυσικό αερισμό.

NATURAL ZENITHAL LIGHTING

Διαφώτιστοι Θόλοι από πολυκαρβονικό υλικό επιτρέπουν στο φως να διεισδύει στα χαμηλότερα επίπεδα των χώρων. Διατίθενται σε διαφορετικά μεγέθη για να ταιριάζουν στις ανάγκες σας και να προσαρμόζονται εύκολα σε κάθε τύπο εφαρμογής.