ΥΒΡΙΔΙΚΟΣ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ

Ο ΥΒΡΙΔΙΚΟΣ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ λειτουργεί αξιοποιώντας το φαινόμενο του φυσικού ελκυσμού, καθώς οι θερμές αέριες μάζες κινούνται προς την οροφή δημιουργείται ρεύμα και έτσι μεταφέρεται η θερμότητα εκτός του χώρου.

Όταν το ρεύμα αέρα δεν είναι επαρκές, το σύστημα εξαερισμού λειτουργεί με ανεμιστήρα τροφοδοτούμενο από φωτοβολταϊκό στοιχείο.

Τα Υβριδικά Συστήματα:

 • Έχουν μηδενικό κόστος λειτουργίας & συντήρησης.

 • Έχουν μηδενικό ανθρακικό αποτύπωμα.

 • Μειώνουν την υγρασία και κατ’επέκταση την υγροποίηση των υδρατμών.

Μοντέλα Υβριδικού Εξαερισμού

 • MODEL A

 • MODEL B

  560×620 Hydrid Solar Ventilation System

 • MODEL C

  560×1180 – Διπλό Υβριδικό Σύστημα Εξαερισμού

 • MODEL D

MODEL A DITA 550×700 Natural Ventilation

1. Πύργος Φυσικού Εξαερισμού 560 x 620 mm, H: 400mm :
2. Γρίλιες γαλβανιζέ βαμμένες, περιμετρικά.
3. Πλέγμα προστασίας από πτηνά και έντομα, περιμετρικά εσωτερικά.
4. Πτερύγια στεγανοποίησης, γαλβανιζέ-βαμμένα, περιμετρικά.
5. Στόμιο απαγωγής με γρίλιες από αλουμίνιο, 550 x 550 mm

MODEL B. 560×620 Hydrid Solar Ventilation System

Πύργος Φυσικού Εξαερισμού 560 x 620 mm, H: 400mm:
Γρίλιες γαλβανιζέ-βαμμένες, περιμετρικά.
Πλέγμα προστασίας από πτηνά και έντομα, περιμετρικά εσωτερικά.
Πτερύγια στεγανοποίησης, γαλβανιζέ-βαμμένα, περιμετρικά.
Στόμιο απαγωγής με γρίλιες από αλουμίνιο, 550 x 620 mm

Ηλιακός Εξαερισμός Solar Ventilation System:
Φωτοβολταϊκό Πάνελ ισχύος 15W ή 25W
Μοτέρ εξαερισμού

Σωλήνας εξαναγκασμένης απαγωγής Ø 30cm

MODEL C. 560×1180 – Διπλό Υβριδικό Σύστημα Εξαερισμού

Πύργος Φυσικού Βιομηχανικού Εξαερισμού 560 x 1180 mm, H: 400mm :
Γρίλιες γαλβανιζέ-βαμμένες, περιμετρικά.
Πλέγμα προστασίας από πτηνά και έντομα, περιμετρικά εσωτερικά.
Πτερύγια στεγανοποίησης, γαλβανιζέ-βαμμένα, περιμετρικά.
Στόμιο απαγωγής με γρίλιες από αλουμίνιο, 550 x 1100 mm

Ηλιακός Εξαερισμός Solar Ventilation System :
Φωτοβολταϊκό Πάνελ ισχύος 15W ή 25W : 2 τεμάχια
Μοτέρ εξαερισμού : 2 τεμάχια

Σωλήνας εξαναγκασμένης απαγωγής Ø 30cm : 2 τεμάχια

Model D DITA 550X700 Hybrid Solar Ventilation System