Οικιακος Εξαερισμος

  • Απλές & σύνθετες εφαρμογές οικιακού τύπου μέσω επιλογής κατάλληλων εξαεριστήρων.

  • Ο εξαερισμός κάθε κλειστού χώρου είναι αναγκαίος για καθαρό, υγιεινό και άνετο περιβάλλον.

Επιλέγοντας εξαεριστήρες από σειρά επώνυμων οίκων εξασφαλίζουμε την ανανέωση τoυ αέρα σε όποιο χώρο απαιτεί υγιεινό & άνετο περιβάλλον.

Με την ίδια σοβαρότητα η εταιρεία μας αντιμετωπίζει έργα όπως ένα μικρό wc, playroom, έως μεγάλες πολυτελείς κατοικίες σύνθετων αναγκών.