Εναλλάκτες Οικιακού Τύπου

Στη διάρκεια της ζωής μας περνάμε πολύ χρόνο στη κατοικία μας.

Η ποιότητα του εσωτερικού αέρα αποτελεί βασική προϋπόθεση για υγιεινό περιβάλλον .

Οι εναλλάκτες οικιακού τύπου συντελούν στην ανανέωση, καθαρότητα και σωστή κυκλοφορία του αέρα με βασικό πλεονέκτημα την εξοικονόμηση ενέργειας.