ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ

Ο κλιματισμός των επαγγελματικών-βιομηχανικών χώρων είναι ευαίσθητο κομμάτι και η αρχική επιλογή των κατάλληλων μηχανημάτων είναι βασική προϋπόθεση για την απροβλημάτιστη λειτουργία της επιχείρησης.

Η εταιρία μας παρέχει υπηρεσίες μελέτης, εγκατάστασης και συντήρησης με σκοπό την ελαχιστοποίηση του ετήσιου λειτουργικού κόστους.

Αερόψυκτα ή υδρόψυκτα συστήματα, νερού ή DX, split μονάδες ή Μulti, VRF, Αντλίες Θερμότητας με Fan Coil καθώς και Κεντρικές Κλιματιστικές Μονάδες (AHU).