Εναλλάκτες Βιομηχανικού Τύπου

Τα επαγγελματικά κτίρια στερούνται σωστού αερισμού με αποτέλεσμα καθημερινές αρνητικές επιπτώσεις στους εργαζόμενους, πελάτες & του ίδιου του κτιρίου.
Οι εναλλάκτες αέρα βιομηχανικού τύπου, χάρη στην τεχνολογία τους συντελούν στην ανανέωση, καθαρότητα και σωστή κυκλοφορία του αέρα με βασικό πλεονέκτημα την εξοικονόμηση ενέργειας.
Η ανάκτηση μεγάλου μέρους της απορριπτόμενης ενέργειας επιτυγχάνεται μέσω του ειδικά σχεδιασμένου εναλλάκτη θερμότητας.

Η σωστή επιλογή της μονάδας γίνεται από το τεχνικό τμήμα της εταιρίας μας με βάση την απαιτούμενη παροχή αέρα και το δίκτυο αεραγωγών.

Ενδεικτικός τρόπος λειτουργίας Αερισμού – Εξαερισμού
με ανάκτηση θερμότητας την περίοδο του χειμώνα