Διαχείριση Εγκαταστάσεων

Ένας σημαντικός πυλώνας της παραγωγικής διαδικασίας μιας επιχείρησης είναι τα πάγια περιουσιακά της στοιχεία, τα οποία μεταφράζονται κυρίως σε κτιριακές εγκαταστάσεις, εξοπλισμό, μηχανήματα και τα οποία συνήθως αποτελούν τη μεγαλύτερη πηγή κόστους για αυτή, αφού εμφανίζουν ένα συγκεκριμένο κύκλο ζωής, αλλά και κόστος για τη συντήρησή τους.

Όμως, με συνετή διαχείριση και αξιολόγηση μπορεί να μειωθεί αισθητά το τελικό κόστος με το οποίο επιβαρύνονται τα συνολικά αποτελέσματα της εταιρείας.

Η TEC SERVICES έχει στο δυναμικό της όλα τα επιμέρους τμήματα που απαιτούνται για την κάλυψη οποιασδήποτε ανάγκης μπορεί να έχει μια επιχείρηση στον τεχνικό και τεχνολογικό τομέα.

Οι υπηρεσίες του FACILITY MANAGMENT είναι συνυφασμένες με εργασίες που αφορούν τις κτιριακές εγκαταστάσεις, την ασφάλεια, την υγιεινή, το IT, τα αναλώσιμα και γενικότερα, όλα τα πάγια περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης, χωρίς όμως να αποκλείονται και εφαρμογές πρακτικών που προωθούν τη στρατηγική της εταιρείας τόσο με άμεσο όσο και έμμεσο τρόπο.

Έχοντας ως βασικό προσανατολισμό την εξασφάλιση μιας θετικής οικονομικής πορείας για την επιχείρηση, οι υπηρεσίες TEC SERVICES συμβάλλουν καθοριστικά στη δημιουργία ενός ιδανικού εργασιακού περιβάλλοντος που υφίσταται, για να εξυπηρετεί στο μέγιστο την εργασία των υπαλλήλων και κατ’ επέκταση την ευημερία της επιχείρησης.

Με καινοτόμες και βιώσιμες λύσεις, προστατεύουμε την επένδυσή σας και συμβάλλουμε στην απόδοσή της!

Η δέσμευσή μας στην εξαιρετική απόδοση των υπηρεσιών μας αντικατοπτρίζεται στις μακροπρόθεσμες και διαφανείς σχέσεις που χτίζουμε με τους πελάτες μας σε καθημερινή βάση.

Τεχνική Υποστήριξη

Ξηρά Δόμηση

Μελέτες Φωτισμού

Κατασκευαστικές Εργασίες (Μετατροπές χώρων – Γραφεία – Εκθεσιακοί Χώροι)

Συντήρηση Εξοπλισμού (Καθαρισμός ή Αντικατάσταση Υλικών)

Συντήρηση Στέγης (Αντικατάσταση – Μόνωση – Προστασία)

Διαχείριση πολλαπλών εγκαταστάσεων

Μελέτες Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων

Μελέτες Περιβάλλοντος και Επίβλεψη Έργου

Τεχνικές Υπηρεσίες

Μελέτες Εκτίμησης & Επέκτασης

Μελέτες και Εγκατάσταση Εξοπλισμού για Εξοικονόμηση Ενέργειας

Υπηρεσίες Μετεγκατάστασης